صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش ماه اول 12:15 تا 12:40 / شش ماهه دوم 13:00 تا 13:25 به مدت 25 دقیقه

زمان پخش: شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: شش ماه اول 12:15 تا 12:40 / شش ماهه دوم 13:00 تا 13:25

مدت برنامه: 25 دقیقه

تکرار برنامه: --

تلفنهای برنامه درساعت پخش :22040086/ 2205009
سامانه پیامک: 30000900

مجله ای رادیویی با موضوعات متنوع علمی و پزشکی

همکاران ما