صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنج شنبه از ساعت 13:30 تا 14:00 به مدت 30 دقیقه

زمان پخش: شنبه تا پنج شنبه

ساعت پخش برنامه: 13:30 تا 14:00

مدت برنامه: 30 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک: 30000900

آگاهی مردم و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

: ترغیب جوانان به آشنایی با موضوعات دفاع مقدس و جنگ ،یادآوری و حفظ ارزش های جنگ ،نحوه صحیح استفاده از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی ،مطالعه و تحقیق و بررسی آثار به جا مانده از جنگ

همکاران ما