پلاک هشت شنبه تا پنج شنبه از ساعت 13:30 تا 14:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو ایران

پلاك هشت

پلاک هشت

آگاهی مردم و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

: ترغیب جوانان به آشنایی با موضوعات دفاع مقدس و جنگ ،یادآوری و حفظ ارزش های جنگ ،نحوه صحیح استفاده از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی ،مطالعه و تحقیق و بررسی آثار به جا مانده از جنگ

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا پنج شنبه

ساعت پخش برنامه: 13:30 تا 14:00

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000900

عوامل برنامه

دسترسی سریع
پلاک هشت