صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنجشنبه از ساعت 11:25 تا 11:45 به مدت 20

زمان پخش: پنجشنبه

ساعت پخش برنامه: 11:25 تا 11:45

مدت برنامه: 20

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

نگاهی به وقایعی تاریخ معاصر

آنچه در تاریخ معاصر شکل گرفت

همکاران ما