سیری در تاریخ معاصر ایران پنجشنبه از ساعت 11:25 تا 11:45 به مدت 20

رادیو ایران

سیری در تاریخ معاصر

سیری در تاریخ معاصر ایران

نگاهی به وقایعی تاریخ معاصر

آنچه در تاریخ معاصر شکل گرفت

اطلاعات برنامه

روز های پخش: پنجشنبه

ساعت پخش برنامه: 11:25 تا 11:45

مدت برنامه:20

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
سیری در تاریخ معاصر