صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه ها از ساعت 9:00 تا 11:30 به مدت 150 دقیقه

زمان پخش: جمعه ها

ساعت پخش برنامه: 9:00 تا 11:30

مدت برنامه: 150 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک: 30000900

ایجاد فضایی شاد و مفرح در فواصل پخش و فضای مجازی مرتبط با رادیو ایران

تقویت روحیه شادابی و امید و نشاط، ترویج روحیه انتقاد پذیری

همکاران ما