نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

نمودار

اقتصاد بعد مهمی در زندگی دارد که همه ابعاد را تحت تاثیر قرار می دهد و مباحث کارآفرینی و اشتغال بخصوص برای جوانان و همچنین رونق تولید و اقتصاد مردمی از ضرورت های برنامه نمودارند.

نمودار با این رویکرد، درقالب مجله ای اجرا می شود که شامل چندین فصل با بخش های گوناگون است .
درفصل اول: که نبض بازار نام دارد در مورد نوسان های قیمت سکه و ارز و دلار و بازار سرمایه با کارشناسان و مسوولان گفتگو می شود .
در فصل دوم : رویدادهای مهم اقتصادی مطرح و همزمان با رویدادها به پیامک های مخاطبان نیز پاسخ داده می شود و گاهی در این بخش با یکی از مسولان مرتبط با رویدادها ارتباطبرقرارمی شود.
فصل سوم: پویش رونق تولید که در این بخش صدای تولید کنندگانی که به دلیل نبود سرمایه از کار تولید باز مانده اند و از طریق پیامک یا تلفن با ما ارتباط دارند، صدایشان پخش میشود واگر سرمایه گذاری در این حوزه باشد و اعلام آمادگی کند صدای ایشان هم پخش و پیگیری ها به طور مستند برای همکاری بیشتر صورت می گیرد.
فصل چهارم: گزارش چراغ خاموش مسایلی که دغدغه مردم است و از طریق تلفن یا پیامک مطرح و پیگیری می شود و مسول مربوط بعد از پخش گزارش پاسخ می دهد.
فصل پنجم: پاسخ به سوالها و پیامک های مخاطبان .
فصل ششم: نکته های اقتصادی در قالب نکته های حقوقی و آموزشی اقتصادی برای مخاطبان و تولیدکننده ها و کارآفرین ها.
فصل هفتم: ادامه پویش رونق تولید و حمایت از تولیدکنندگان و پخش بخش های گوناگون با توجه به موضوع های روز اقتصادی
زمان پخش: : شنبه تا چهارشنبه ساعت 10:20 / تهیه کنندگان عاطفه بنایی و راضیه حسینعلی/گویندگان: مهرناز فقیهی و ایمان ساکی.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 10:20

مدت برنامه:40

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

شماره تماس : 22040086 / 2205009

سامانه پیامک : 30000900

کانال سروش : radioiran@

عوامل برنامه

دسترسی سریع
نمودار