صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:30 تا 11:00 به مدت 30 دقیقه

زمان پخش: شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 10:30 تا 11:00

مدت برنامه: 30 دقیقه

تکرار برنامه: --

تلفنهای برنامه درساعت پخش :22040086 / 2205009
سامانه پیامک: 30000900

تقویت روحیه خود باوری و فرهنگ کار و تلاش

اطلاع رسانی شفاف و به روز درباره رخدادهای ایران و جهان در گفت و گو با کارشناسان و صاحبنظران

همکاران ما