سلام ایران شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30-7:55 به مدت یك ساعت و بیست و پنج دقیقه

رادیو ایران

سلام ايران

سلام ایران

فراهم آوردن اوقات شاد صبحگاهی و دادن اطلاعات مورد نیاز مردم با تکیه بر وحدت و همدلی

تقویت وحدت، همگرایی و انسجام ملی/ تقویت روحیه خودباوری و فرهنگ کار و تلاش/ تقویت روحیه شادابی امید و نشاط

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا پنجشنبه

ساعت پخش برنامه: 6:30-7:55

مدت برنامه:یک ساعت و بیست و پنج دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000900

دسترسی سریع
سلام ایران