صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30-7:55 به مدت یك ساعت و بیست و پنج دقیقه

زمان پخش: شنبه تا پنجشنبه

ساعت پخش برنامه: 6:30-7:55

مدت برنامه: یک ساعت و بیست و پنج دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک: 30000900

فراهم آوردن اوقات شاد صبحگاهی و دادن اطلاعات مورد نیاز مردم با تکیه بر وحدت و همدلی

تقویت وحدت، همگرایی و انسجام ملی/ تقویت روحیه خودباوری و فرهنگ کار و تلاش/ تقویت روحیه شادابی امید و نشاط<br>

همکاران ما