تقویم تاریخ هر روز از ساعت 6:25 به مدت 10

رادیو ایران

تقويم تاريخ

تقویم تاریخ

تقویم تاریخ برنامه ای رویكردی اطلاع رسانی دارد و با هدف بیان رویدادهای مختلف تاریخی، فرهنگی، علمی، اقتصادی و اجتماعی پخش می شود.


اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 6:25

مدت برنامه:10

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

شماره تماس : 22040086 و 22050009

سامانه پیامک : 30000900

کانال سروش : radioiran@

عوامل برنامه

دسترسی سریع
تقویم تاریخ