فرهنگ مردم جمعه ها از ساعت 21:30 الی 22 به مدت 30دقیقه

رادیو ایران

فرهنگ مردم

فرهنگ مردم

شناخت فرهنگ های ایران

اطلاعات برنامه

روز های پخش: جمعه ها

ساعت پخش برنامه: 21:30 الی 22

مدت برنامه:30دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

عوامل برنامه

دسترسی سریع
فرهنگ مردم