صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

بامداد جمعه از ساعت 00:30 تا 2:30 به مدت 120 دقیقه

زمان پخش: بامداد جمعه

ساعت پخش برنامه: 00:30 تا 2:30

مدت برنامه: 120 دقیقه

تکرار برنامه: --

تلفنهای برنامه درساعت پخش :22040086 و 22050009
سامانه پیامک: 30000900

ایجاد فضایی جذاب برای اوقات شبانگاهی شنوندگان

همکاران ما