راه شب پنجشنبه بامداد پنج شنبه از ساعت 00:30 تا 2:30 به مدت 120

رادیو ایران

راه شب - پنجشنبه

راه شب پنجشنبه

فراهم كردن ساعاتی مفرح برای تعامل با شب بیداران

اطلاعات برنامه

روز های پخش: بامداد پنج شنبه

ساعت پخش برنامه: 00:30 تا 2:30

مدت برنامه:120

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000900

دسترسی سریع
راه شب - پنجشنبه