هفته های ایرانی یكشنبه و سه شنبه از ساعت 22 به مدت 60 دقیقه

رادیو ایران

هفته هاي ايراني

هفته های ایرانی

وسعت‌ جغرافیایی‌ و تنوع فرهنگی‌ در این‌ كشور پهناور اقتضاء می‌كند ظرفیت‌های‌ فراوان و منحصر به‌ فرد هر خطّه‌ با تمركز بیشتری‌ به‌ عموم مخاطبان معرفی‌ شود.

با توجه‌ به‌ گستره فراگیر، پیشینه‌ فرهنگی‌ و رسانه‌ای‌ و مأموریت‌ شبكه‌ رادیویی‌ ایران، پرداختن‌ به‌ نقاط مختلف‌ ایران در حوزه های‌ گوناگون، به‌ عنوان اصلی‌ پذیرفته‌ و معمول در عملكرد این‌ رسانه‌ تثبیت‌ شده است‌.

از این‌ رو رادیو ایران طرح «هفته‌های‌ ایرانی‌» را با هدف انعكاس ظرفیت‌های‌ ویژه و منطقه‌ای‌ هر استان در زمینه‌های‌ فرهنگی‌، هنری‌، اجتماعی‌، گردشگری‌، اقتصادی‌ و سایر حوزه ها با همكاری‌ وزارتخانه‌ها، سازمانها، نهادها، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و ادارات كل‌ مرتبط‌، و با مشاركت‌ مراكز صدا و سیما و گروه های‌ برنامه‌ساز و تولید و پخش‌ می شود.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: یكشنبه و سه شنبه

ساعت پخش برنامه: 22

مدت برنامه:60 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
هفته های ایرانی