بزنگاه شنبه 24 اردیبهشت از ساعت 17:10 به مدت 20

رادیو ایران

بزنگاه

بزنگاه

ویژه برنامه «بزنگاه» درباره ی لغو حكم توتون و تنباكو در ایران به فتوای آیت الله میرزای شیرازی است.

تهیه كننده: مریم هدیه لو و اجرا: زهرا تقی ملا شنبه 24 اردیبهشت بعد از خبر ساعت 17:00

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه 24 اردیبهشت

ساعت پخش برنامه: 17:10

مدت برنامه:20

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
بزنگاه