بازی خند 12 تا 22 بهمن از ساعت 12:40 به مدت 50 دقیقه

رادیو ایران

بازي خند

بازی خند

مسابقه ای با محوریت طنز اجتماعی با حضور چهره های طنز رادیویی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: 12 تا 22 بهمن

ساعت پخش برنامه: 12:40

مدت برنامه:50 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000900

دسترسی سریع
بازی خند