بازدید دكتر مهدی آذر مكان از تولید برنامه صبح جمعه با شما

دكتر مهدی آذر مكان مدیر شبكه رادیویی ایران از روند تولید برنامه صبح حمعه با شما بازدید كردند و با عوامل تولید این برنامه به گفتگو نشستند.

1402/10/27
|
10:53
دسترسی سریع