روز انتخاب جمعه از ساعت 8:30 به مدت تا پایان رای گیری

رادیو ایران

روز انتخاب

رادیو ایران در ستاد انتخابات وزارت کشور و در شورای نگهبان

گزارشگران رادیو ایران

1396/02/29
|
13:7
دسترسی سریع
روز انتخاب