هفته های ایرانی رادیو ایران در استان قزوین

تصاویری از حضور رادیو ایران در هفته های ایرانی در استان قزوین ( كارگاه ایرانیاران و برنامه زیر آسمان ایران و تهیه گزارش از اهالی قزوین)

1402/10/23
|
17:42
دسترسی سریع