از ساعت به مدت

رادیو ایران

خبرهاي شبكه

برگزیدگان آثار کوتاه رادیویی جشنواره کار و تولید از رادیو ایران

رادیو ایران پیشتاز در جشنواره کار و تولید

1399/05/21
|
12:53

اختتامیه جشنواره كار و تولید كه به همت رادیو اقتصاد 20 مرداد در استودیو شماره 1 رادیو برگزار شد برگزیدگان خود را معرفی كرد كه از رادیو ایران آقایان «حسین معصومی» و «محمدحسین خسروجردی» و خانم «زهره سربازی» برگزیده شدند. گزارش تصویری از مراسم اهدای جوایز

دسترسی سریع
خبرهای شبکه