شهید زنده دوشنبه از ساعت 8:30 به مدت 150

رادیو ایران

شهيد زنده

حاج قاسم سلیمانی 40 سال رزمنده، چهل سال مقاومت

آمریکا با اقدام تروریستی خود و به شهادت رساندن حاج قاسم سلیمانی به دنبال آن بود، محور مقاومت را از میان بردارد.

1398/10/16
|
13:28

در آیین بدرقه مردم با حاج قاسم سلیمانی، مردم با سردادن شعار «یا حسین» این نکته را به دنیا گوشزد می کنند که امروز مردم ایران امنیت خود را مدیون رشادت های حاج قاسم و همرزمانش هستند.
به گزارش شبکه رادیویی ایران، «علی رشیدی» گزارشگر ویژه برنامه «شهید زنده» گزارشی در این خصوص داشته است.
این گزارش را در ادامه می شنوید.

دسترسی سریع
شهید زنده