ایران امروز شنبه تا سه شنبه از ساعت 12:40 به مدت 70

آموزش و پرورش انسان می سازد نه دانشمند

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: در مدارس سبك زندگی به دانش آموزان آموزش داده شود.

1400/06/10
|
10:34
|

به گزارش شبكه رادیویی ایران، قاسم احمدی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در برنامه «ایران امروز» به سند تحول نظام آموزش و پرورش اشاره كرد و گفت: سند تحول نظام آموزش و پرورش كه در سال 90_91 نهایی شد تا امروز نتوانسته چندان موفق عمل كند.

وی در ادامه با بیان اینكه سیستم آموزش و پرورش كشور ملزم به پرورش انسان است و نه دانشمند؛ افزود: ما نیازمند تغییر نگاه در آموزش و پرورش هستیم؛ در مدارس بهتر است سبك زندگی به دانش آموزان آموزش داده شود.

برنامه ایران امروز شنبه تا سه شنبه هر هفته ساعت 11:45 از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
ایران امروز