ایران امروز شنبه تا سه شنبه از ساعت 12:40 به مدت 50

رادیو ایران

ايران امروز

کارکردهای ادبیات و مطالعه‌ی هدفمند در بحران

تاثیرات روانی مطالعه‌ی آثار ادبی بر مخاطب، در روزگارِ بحران و خطر ناشی از بیماری، در «ایران امروز» برررسی می شود.

1399/01/24
|
12:06

به گزارش شبکه رادیویی ایران، برنامه ایران امروز دوشنبه 25 فروردین به بررسی میزان کارایی مطالعه‌ی هدفمند آثار ادبی بر ارتقای آگاهی و روحیه‌‌ی مخاطب در دوره‌ی نا آرامی، خانه‌نشینی یا اندوه ابتلا به بیماری می پردازد.
دکتر مهدی افشارمترجم واستاد دانشگاه، د کتر حسن نورانی مکرم دوست استاد دانشگاه ادبیات و دکتر علیرضا شیری روانشناس ،در ایران امروز به مشکلات خطر افسردگی، احساس پوچی و بی‌فایدگی، ناامیدی ، بی‌اعتقادی و خودکشی، در انزوای ناشی از قرنطینه و دوری‌گزینی اجتماعی‌ پاسخ می دهند ایران امروز از شنبه تا سه شنبه ساعت 11:45 از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
ایران امروز