ایران امروز شنبه تا سه شنبه از ساعت 12:40 به مدت 50

رادیو ایران

ايران امروز

فدراسیون های ورزشی، ورزش های قهرمانی را ابزار موفقیت خود می دانند

هوشنگ نصیرزاده حقوقدان ورزشی گفت: فارغ از مسائل قهرمانی، فدراسیون های ورزشی باید امکانات و تجهیزات لازم را برای ورزش همگانی فراهم سازند.

1398/10/24
|
08:08

به گزارش شبکه رادیویی ایران، هوشنگ نصیرزاده حقوقدان ورزشی در برنامه «ایران امروز» درباره ورزش همگانی رایگان گفت: در بحث ورزش همگانی، اگرچه دولت ها طبق قانون موظف هستند امکانات و تجهیزات لازم را به شکلی رایگان در اختیار مردم قرار دهند اما در عمل چنین اتفاقی صورت نمی پذیرد.
وی در ادامه با بیان اینکه در فدراسیون های ورزشی ایران، ورزش های همگانی جایگاه چندانی ندارد، افزود: فدراسیون های ورزشی از آنجا که ورزش های قهرمانی را ابزار موفقیت خود می دانند؛ به این نوع ورزش ها توجه بیشتری می کنند.
نصیرزاده در بخش دیگر صحبت هایش خاطر نشان کرد: فارغ از مسائل قهرمانی، فدراسیون های ورزشی باید امکانات و تجهیزات لازم را برای ورزش همگانی فراهم سازند.
لازم به یادآوری است، در این گفت و گوی رادیویی، حیدر سلیمانی کارشناس ورزشی نیز در این باره صحبت کرد.
برنامه ایران امروز شنبه تا سه شنبه هر هفته ساعت 12:40 از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
ایران امروز