ایران امروز شنبه تا سه شنبه از ساعت 12:40 به مدت 70

فروش اینترنتی دارو وجه قانونی ندارد

سخنگوی انجمن داروسازان گفت: در حالیكه همه ارگان های مرتبط با حوزه دارو باید از قوانین تببین شده در سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت پیروی كنند، این اتفاق در عالم واقع رخ نمی دهد.

1402/05/30
|
15:57
|

به گزارش شبكه رادیویی ایران، هادی احمدی سخنگوی انجمن داروسازان در برنامه ایران امروز به وضعیت بازار دارو اشاره كرد و گفت: در بحث دارو، به غیر از سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت، ارگان های دیگری نیز دخیل هستند و به این حوزه ورود پیدا كرده اند.

وی در ادامه با بیان اینكه وزارت بهداشت بعنوان متولی وظیفه دارد سلامت داروها را تضمین كند، گفت: در حالیكه همه ارگان های مرتبط با حوزه دارو باید از قوانین تببین شده در سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت پیروی كنند، این اتفاق در عالم واقع رخ نمی دهد.

سخنگوی انجمن داروسازان بخش دیگر صحبت هایش را به فروش اینترنتی دارو در پلتفرم ها اختصاص داد و گفت: فروش اینترنتی دارو از طریق پلتفرم ها موضوعی است كه سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت و انجمن داروسازان ایران با آن مخالف است. این نوع از فروش جنبه قانونی ندارد.

در ادامه می شنوید.

دسترسی سریع
ایران امروز