ایران امروز شنبه تا سه شنبه از ساعت 12:40 به مدت 70

طرح شفاف سازی قوای سه گانه، پر هزینه است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس گفت: تمامی نمایندگان مجلس موافق طرح شفاف سازی آرا هستند، از زمانی که طرح شفاف سازی قوای سه گانه مطرح شده اختلاف و مخالفت در مجلس به وجود آمده است.

1401/02/19
|
09:48

به گزارش شبکه رادیویی ایران، محمودی احمدی بیغش عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس و از مخالفان طرح شفاف سازی قوای سه گانه در برنامه «ایران امروز» در این باره گفت: تمامی نمایندگان مجلس موافق طرح شفاف سازی آرا هستند، از زمانی که طرح شفاف سازی قوای سه گانه مطرح شده اختلاف و مخالفت در مجلس به وجود آمده است.

وی در ادامه با بیان اینکه مجلس یازدهم از آغاز کار خود به دنبال طرح شفاف سازی آراء نمایندگان بوده است، گفت: طرح شفاف سازی آرا که دو سال از پیگیری آن در مجلس می گذرد در چند روز گذشته یکباره به طرح شفاف سازی قوای سه گانه تبدیل شده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس با تاکید بر اینکه نمایندگان با ظاهر شدن ناگهانی طرح مخالف هستند؛ گفت: طرح شفاف سازی قوای سه گانه هزینه بردار است و طبق اصل 75 قانون اساسی از دستور کار مجلس خارج خواهد شد.

برنامه ایران امروز شنبه تا سه شنبه هر هفته ساعت 11:45 از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
ایران امروز