آیین سخن سه شنبه از ساعت 14 به مدت 100

رادیو ایران

آيين سخن

منتخبین اولین جشنواره «آیین سخن» معرفی شدند

اختتامیه نخستین جشنواره ملی «آیین سخن» سه شنبه 14 تیرماه، همزمان با روز قلم برگزار شد.

1401/04/14
|
16:50
|

منتخبین بخش مردمی
هیئت داوران بخش مردمی لوح تقدیر و جایزه نقدی و بسته ی فرهنگی را تقدیم می كند به محمد مهدی ساوه برای «فارسی پر شكوه»
و فرناز محمد علی برای برنامه «زبان دلنشین»

منتخبین بخش فضای مجازی و رادیو نما
هیئت داوران بخش فضای مجازی و رادیو نما لوح تقدیر و جایزه نقدی و بسته ی فرهنگی را تقدیم می كند به هادی زینلی از رادیو گفتگو
و آقای ایمان فتحی اسكندری از مركز خوزستان
هیئت داوران بخش فضای مجازی و رادیو نما تندیس جشنواره، لوح تقدیر و جایزه نقدی و بسته ی فرهنگی را تقدیم می كند به ابوذر ابراهیم از رادیو ایران
منتخبین بخش گفتگو محور:
هیئت داوران بخش گفتگو محور لوح سپاس،جایزه نقدی و بسته ی فرهنگی خود را تقدیم می كند به امیر عباس خاقانی برای برنامه ی «ترنم» از رادیو معارف
هیئت داوران بخش گفتگو محور لوح تقدیر، جایزه نقدی و بسته ی فرهنگی خود را تقدیم می كند به ساناز باقری برای برنامه «گفتارورد» از رادیو تهران
هئیت داوران تندیس جشنواره، لوح تقدیر، جایزه نقدی و بسته ی فرهنگی را تقدیم می كند به سیده فاطمه علیقلی شعار، برای برنامه «امواج شبهه» از رادیو گفتگو

منتخبین بخش گفتارمحور:
هیئت داوران بخش گفتار محور لوح سپاس ،جایزه ی نقدی و بسته ی فرهنگی خود را تقدیم می كند به اصغر تَقایی برای برنامه ی «بوی جوی مولیان» از مركز اردبیل
هیئت داوران بخش گفتار محور لوح تقدیر، جایزه نقدی و بسته ی فرهنگی را تقدیم می كند به مرتضی میلانی برای برنامه «گیومه باز» از رادیو سلامت
هیئت داوران بخش گفتار محور تندیس جشنواره، لوح تقدیر، جایزه ی نقدی و بسته ی فرهنگی را تقدیم می كند به شیوا شیدا حسینی برای برنامه ی«آیینه در غبار» از رادیو جوان


منتخبین بخش مستند :
هیئت داوران بخش مستند لوح سپاس، جایزه نقدی وبسته ی فرهنگی خود را تقدیم می كند به محمد پریسار از مركز لرستان برای برنامه «كلاس زبان»
هیئت داوران بخش مستند لوح تقدیر، جایزه ی نقدی و بسته ی فرهنگی را تقدیم می كند به محمد محمد خانی برای مستند «همنوای باران» از مركزمازندران
هیئت داوران بخش مستند ، تندیس جشنواره ، لوح تقدیر ، جایزه نقدی و بسته ی فرهنگی را تقدیم می كند به وحید بیات برای مستند «ژرفا» از رادیو ایران

منتخبین بخش تبلیغی:
هیئت داوران بخش تبلیغی لوح تقدیر و جایزه ی نقدی و بسته ی فرهنگی را تقدیم می كند به سه برگزیده
برنامك «زبان خودمان» ساخته ی محمد چِگِنی از مركزكیش
برنامك «فارسی پاس» ساخته محمد بغدادی، از رادیو ورزش
برنامك «ایران امروز» ساخته زهره سربازی رادیو ایران
منتخبین بخش نمایش
هیئت داوران بخش نمایش، لوح تقدیر جایزه نقدی و بسته ی فرهنگی را تقدیم می كند به هانیه پیرامی برای نمایش «ساندی» از مركز خراسان جنوبی
هیئت داوران بخش نمایش تندیس جشنواره، لوح تقدیر، جایزه نقدی و بسته ی فرهنگی را تقدیم می كند به شهریار كرمی برای نمایش «شاعر كوه نشین» از رادیو نمایش

منتخبین بخش مسابقه :
هیئت داوران بخش مسابقه ،لوح سپاس، جایزه نقدی و بسته ی فرهنگی خود را تقدیم می كند به لیلا عسكری از مركز اصفهان برای مسابقه «رندانه»
هیئت داوران بخش مسابقه لوح سپاس ،جایزه نقدی و بسته ی فرهنگی خود را تقدیم می كند به آقای محمد صادق آزادی برای برنامه ی «قند پارسی» از مركز یاسوج
هیئت داوران بخش مسابقه لوح تقدیر،جایزه نقدی جایزه نقدی و بسته ی فرهنگی خود رابه فاطمه حسینی فر از مركز خراسان جنوبی برای مسابقه «كلیژدك»
هیئت داوران این بخش ، تندیس جشنواره ، لوح تقدیر ، جایزه نقدی و بسته ی فرهنگی را تقدیم می كند به زینب برومند از رادیو صبا برای مسابقه ی «چكامه باران»


منتخبین بخش تركیبی
با توجه به استقبال برنامه سازان از این بخش ، 5 جایزه به این بخش تعلق گرفت:
هیئت داوران بخش برنامه های تركیبی لوح سپاس جایزه نقدی و بسته فرهنگی خود را تقدیم می كند به علی شاهدی برای برنامه ی «چشمه سار ادب» ازمركز آذربایجان غربی ارومیه
هیئت داوران بخش برنامه های تركیبی لوح سپاس جایزه نقدی و بسته فرهنگی خود را تقدیم می كند به زهرا صالحی برای برنامه ی «پارسی گویان» از رادیو ایران
هیئت داوران بخش برنامه های تركیبی لوح تقدیر جایزه نقدی و بسته فرهنگی خود را تقدیم می كند به امیر حسین محمودی از رادیو فرهنگ برای برنامه «فرهنگستان»
هیئت داوران بخش برنامه های تركیبی، لوح تقدیر جایزه نقدی و بسته فرهنگی خود را تقدیم می كند به سمیرا قنبری از رادیو قرآن برای برنامه «آیه ها و آیینه ها»
هیئت داوران این بخش تندیس جشنواره ، لوح تقدیر ، جایزه ی نقدی و بسته ی فرهنگی را تقدیم می كند به برنامه ی «با كاروان حُله» ساخته ی خانم زهرا پارسا از مركز زاهدان.
تنظیم كننده: سمانه حیدرزاده

دسترسی سریع
آیین سخن