آیین سخن سه شنبه از ساعت 14 به مدت 100

رادیو ایران

آيين سخن

اسامی نامزدهای بخش «مستند و گفتار محور» جشنواره «آیین سخن» اعلام شد

رادیو ایران با همكاری شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا، در جهت نگهبانی، توسعه و ترویج زبان فارسی، نخستین جشنوارۀ ملی «آیین سخن» را برگزار می‌كند.

1401/04/07
|
10:55
|

به گزارش روابط عمومی نخستین جشنواره ملی «آیین سخن» معاونت صدا،دبیر این جشنواره نامزدهای بخش «مستند و گفتار محور» را اعلام كرد:
نامزدهای بخش «مستند» را به شرح ذیل است:
برنامه «الف ب پارسی» از رادیو البرز
برنامه «گل پونه، گل زیره» از صدا و سیمای خراسان جنوبی
برنامه «كلاس زبان» از صدا و سیمای لرستان
برنامه «ژرفا» از رادیو ایران
برنامه «ماجرا» از رادیو صبا
برنامه «همنوای باران» از صدا و سیمای مازندران
یدااله گودرزی دبیر نخستین جشنواره ملی «آیین سخن» پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا همچنین در این اطلاعیه نامزدهای بخش «گفتار محور» را هم اعلام كرد:
برنامه «نامه پهلوانی» از رادیو ورزش
برنامه «آیینه در غبار» از رادیو جوان
برنامه «یك بیت اواز» از رادیو پیام
برنامه «آوای دل» از صدا و سیمای قزوین
برنامه «بوی جوی مولیان» از صدا وسیمای اردبیل
برنامه «تالار آیینه» از رادیو ایران
برنامه «گیومه باز» از رادیو سلامت
گفتنی است آیین پایانی نخستین جشنواره «آیین سخن» ویژه پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا، در روز « قلم » در 14 تیر ماه در استودیوی شماره یك معاونت صدا برگزار خواهد شد.

تنظیم كننده: سمانه حیدرزاده

دسترسی سریع
آیین سخن