سلام صبح بخیر شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:35 به مدت 75

رادیو ایران

سلام صبح بخير

«علی بابایی كارنامی» نایب رئیس كمیسیون اجتماعی مجلس بی عدالتی در ساختار استخدامی کشور بسیار بالا است

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت:با ساماندهی وضعیت استخدامی کشور، ورودی دستگاه های اجرایی بر اساس ضوابط کارشناسانه انجام خواهد شد.

1400/09/23
|
13:33

به گزارش شبکه رادیویی ایران، «علی بابایی کارنامی» نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در برنامه «سلام صبح بخیر» رادیو ایران به بحث تعیین تکلیف وضعیت استخدامی کارکنان دولت پرداخت و با بیان اینکه مجلس به شدت پیگیر این ماجراست گفت: این طرح که در دو هفته اخیر در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شده و 8 ماده و تبصره های مربوط به آن با رای قاطع به تصویب رسیده، به زودی در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد.

وی در ادامه این طرح را نقطه آغاز ساماندهی و تعیین و تکلیف وضعیت استخدامی کشور دانست و افزود: با ساماندهی وضعیت استخدامی کشور، ورودی دستگاه های اجرایی بر اساس ضوابط کارشناسانه انجام خواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در بخش دیگر خاطر نشان کرد: بی عدالتی در ساختار استخدامی کشور بسیار بالا است، مجلس با طرح ساماندهی کارکنان دولت به دنبال آن است یک بار برای همیشه این موضوع را حل و فصل کند.

برنامه «سلام صبح بخیر» رادیو ایران شنبه تا پنج شنبه هر هفته ساعت 6:35 به تهیه کنندگی «حسین معصومی» و «زهرا قائدی» و اجرای «سعید توکلی» و «محمد نظری» از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
سلام صبح بخیر