سلام صبح بخیر شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:35 به مدت 75

رادیو ایران

سلام صبح بخير

اگر شیوه نامه های بهداشتی رعایت نشود، شیب نزولی متوقف خواهد شد

عاطفه عابدینی دبیر علمی كمیته كشوری كووید 19 گفت:دلتای كرونا به دلیل سرعت بالای انتشار و عفونت زایی خود، شیب بسیار كندی دارد.

1400/06/14
|
12:44
|

به گزارش شبكه رادیویی ایران، دكتر عاطفه عابدینی دبیر علمی كمیته كشوری كووید 19 در برنامه «سلام صبح بخیر» درباره وضعیت شیوع كرونا در كشور گفت: موج پنجم كرونا با شیب نزولی ملایم در حال حركت است اما این شیب نزولی بسیار آهسته عمل كند و خبر از وضعیت چندان مطلوب نمی دهد.

وی در ادامه افزود: دلتای كرونا به دلیل سرعت بالای انتشار و عفونت زایی خود، شیب بسیار كندی دارد و رعایت كردن شیوه نامه های بهداشتی ممكن است روند كاهش متوقف و وضعیت را دوباره مطلوب كند.

برنامه سلام صبح بخیر شنبه تا پنج شنبه هر هفته ساعت 6:35 از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
سلام صبح بخیر