سلام صبح بخیر شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:35 به مدت 75

رادیو ایران

سلام صبح بخير

كالاهای ترخیص شده در گمرك دارای مجوزهای قانونی هستند

مدیر كل دفتر واردات گمرك ایران گفت: تا زمانیكه مجوزهای قانونی كالا ارائه نشود اداره گمرك اجازه ترخیص نمی دهد.

1400/06/10
|
08:51
|

به گزارش شبكه رادیویی ایران، علی وكیلی مدیر كل دفتر واردات گمرك ایران در برنامه سلام صبح بخیر ضمن خبر وجود كالاهای بدون مجوز در گمرك گفت: كالاهایی كه به گمرگ ایران احضار و ترخیص می شوند بر حسب نوع كالا از مجوزهای قانونی نظیر بهداشت، استاندارد و انرژی هسته ای برخوردار هستند.

وی در ادامه افزود: بخشی از كالاها از جمله مواد اولیه دارویی كه دارای مجوز نیستند ممكن است در گمرگات وجود داشته باشند اما تا مادامی كه احضار نشوند و مجوزها را ارائه نكنند، اداره گمرك اجازه ترخیص به آنها را نمی دهد.

برنامه سلام صبح بخیر شنبه تا پنج شنبه هر هفته ساعت 6:35 از رادیو ایران پخش می شود

دسترسی سریع
سلام صبح بخیر