سلام صبح بخیر شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:35 به مدت 75

رادیو ایران

سلام صبح بخير

مجلس بر حسن اجرای قانون نظارت دارد

ولی اسماعیلی رییس كمیسیون اجتماعی مجلس گفت: مجلس در قانون حمایت از خانواده هیچگونه تغییری انجام نداده است

1400/05/20
|
10:54
|

به گزارش شبكه رادیویی ایران، ولی اسماعیلی رییس كمیسیون اجتماعی مجلس در برنامه سلام صبح بخیر رادیو ایران به قانون وضع شده در مجلس در زمینه‌ی تعیین ساز و كار پرداخت حقوق بازنشستگان متوفی به دخترانشان اشاره كرد و ضمن تكذیب خبرهای منتشر شده در فضای مجازی گفت: طبق بند 2 قانون حمایت از خانواده دریافت حقوق بازنشستگی یا از كارافتادگی، مستمری از كارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست.

وی اضافه كرد: فرزنـدان دختر در صـورت نداشتن شغل یا شوهر تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً درصورتی كه معلول از كار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از كمك هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می‌گردند.

برنامه سلام صبح بخیر شنبه تا پنج شنبه هر هفته به تهیه كنندگی حسین معصومی و زهرا قائدی و اجرای سعید توكلی و محمد نظری از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
سلام صبح بخیر