سلام صبح بخیر شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:35 به مدت 75

رادیو ایران

سلام صبح بخير

پس از شیوع كرونا تولید سرم به دو برابر ظرفیت خود رسیده است

مدیرعامل شركت كارخانجات داروپخش گفت: تعطیلی یك شركت تولید سرم و ابلاغ دستور العملی مبنی بر ممنوعیت فروش سرم در داروخانه های شهری، كشور را به شكلی مقطعی با كمبود سرم مواجه كرده است.

1400/05/19
|
09:28
|

به گزارش شبكه رادیویی ایران، محمد نادری علیزاده، مدیرعامل شركت كارخانجات داروپخش در برنامه سلام صبح بخیر رادیو ایران درباره وضعیت تولید سرم در كشور گفت: پیش از شیوع كرونا، میزان تولیدات سرم در شركت كارخانجات دارو پخش حدود 15 میلیون در سال بود این میزان پس از شیوع به دو برابر ظرفیت خود رسیده است.

وی در ادامه با بیان اینكه میزان تولید سرم در ایران از ابتدای سال جاری تاكنون 12 میلیون و 700 هزار سرم وارد چرخه دارویی كشور شده است، افزود: تا قبل از شیوع موج پنجم كرونا مشكلی در تامین سرم وجود نداشت اما متاسفانه در موج پنجم كرونا به دلیل تعطیلی یك شركت تولید سرم و ابلاغ دستور العملی مبنی بر ممنوعیت فروش سرم در داروخانه های شهری، كشور به شكلی مقطعی با كمبود سرم مواجه شد.

در ادامه می شنوید.

برنامه سلام صبح بخیر شنبه تا پنج شنبه هر هفته ساعت 6:35 به تهیه كنندگی حسین معصومی و زهرا قائدی و اجرای سعید توكلی و محمد نظری از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
سلام صبح بخیر