سلام صبح بخیر شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:35 به مدت 75

رادیو ایران

سلام صبح بخير

فرار مالیاتی؛ تورم را افزایش می دهد

سید احسان خاندوزی عضو كمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت سیزدهم بایدها و نبایدهای كارشناسی صاحبنظران در حوزه اقتصاد را عملیاتی كند.

1400/05/17
|
09:18
|

به گزارش شبكه رادیویی ایران، سید احسان خاندوزی عضو كمیسیون اقتصادی مجلس در برنامه سلام صبح بخیر رادیو ایران به بحث مالیات و اقدامات مجلس پرداخت و گفت: مشكل اصلی كشور تصویب نوشته های خوب در كاغذ نیست؛ مسئله مهم، عدم اجرا و به ثمر ننشستن آن در اقتصاد و زندگی مردم است.

وی در ادامه با بیان اینكه امیدواریم دولت سیزدهم بایدها و نبایدهای كارشناسی در حوزه اقتصاد را به مرحله عمل رساند، افزود: فرار از مالیات همواره باعث استقراض دولت و افزایش نرخ تورم شده، انتظار می رود دولت جدید با برنامه ریزی درست، ساز و كار بهتری در نظام مالیاتی كشور را ایجاد كند.

برنامه سلام صبح بخیر شنبه تا پنج شنبه هر هفته ساعت 6:35 به تهیه كنندگی حسین معصومی و زهرا قائدی و اجرای سعید توكلی و محمد نظری از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
سلام صبح بخیر