سلام صبح بخیر شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:35 به مدت 75

رادیو ایران

سلام صبح بخير

وام بازنشستگان در سال جاری به 7 میلیون تومان رسیده است

علی دهقان كیا رییس كانون بازنشستگان تهران گفت: سال 99 برای 3 میلیون و 500 هزار بازنشسته حدود 2 هزار میلیارد بودجه در نظرگرفته شد كه این میزان در سال جاری به رقم 2 هزار و 600 میلیارد تومان رسیده است.

1400/05/13
|
10:39
|

به گزارش شبكه رادیویی ایران، علی دهقان كیا رییس كانون بازنشستگان تهران در برنامه سلام صبح بخیر درباره جزئیات وام بازنشستگان گفت: سال 99 برای 3 میلیون و 500 هزار بازنشسته حدود 2 هزار میلیارد بودجه در نظرگرفته شد كه این میزان در سال جاری به رقم 2 هزار و 600 میلیارد تومان رسیده است.

وی بخش دیگر صحبت هایش را به شرایط دریافت وام اختصاص داد و گفت: درخواست كنندگان وام حقوق خود را باید از بانك رفاه دریافت كنند، چك برگشتی و هیچ نوع بدهكاری به بانك نداشته باشند و موجودی حسابشان نیز كمتر از 5 هزار تومان نباشد.

برنامه سلام صبح بخیرشنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 6:35 به تهیه كنندگی زهرا قائدی و حسین معصومی از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
سلام صبح بخیر