سلام صبح بخیر شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:35 به مدت 75

رادیو ایران

سلام صبح بخير

بیمه پایه، 70 درصد هزینه داروهای كرونا را پرداخت می كند

مدیر كل بیمه سلامت گفت: سازمان بیمه سلامت در بخش بستری 90 درصد و در بخش سرپایی 70 درصد ازهزینه های درمان كرونا را پرداخت می كند.

1400/05/12
|
11:03
|

به گزارش شبكه رادیویی ایران، دكتر بهرامی مدیر كل بیمه سلامت در برنامه سلام صبح بخیر رادیو ایران به هزینه های درمان كرونا پرداخت و گفت: سازمان بیمه سلامت در بخش بستری 90 درصد و در بخش سرپایی 70 درصد ازهزینه های درمان كرونا را پرداخت می كند البته این پرداخت هزینه ها مخصوص بیمارستان ها و كلینك هایی است كه سازمان بیمه سلامت با آنها قرارداد دارند.
وی در بخش دیگر صحبت ها به هزینه بستری و سرپایی در بخش خصوصی، اشاره كرد و گفت: كسانی كه در بیمارستان خصوصی بستری می شوند برای پرداخت هزینه های درمان خود را از ظرفیت بیمه های تكمیلی استفاده می كنند

برنامه سلام صبح بخیر شنبه تا پنج شنبه هر هفه ساعت 6:35 از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
سلام صبح بخیر