سلام صبح بخیر شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:35 به مدت 75

رادیو ایران

سلام صبح بخير

روز شمار انقلاب را در «سلام صبح بخیر» بشنوید

حسین کاشانی پور، تاریخ نگار و پژوهشگر انقلاب اسلامی رویدادها و وقایع روزهای منتهی به انقلاب اسلامی را در برنامه «سلام صبح بخیر» می گوید.

1399/10/30
|
12:48

به گزارش شبکه رادیویی ایران، برنامه صبحگاهی «سلام صبح بخیر» از روز 26 دی ،روز فرار شاه از ایران، بخشی را با عنوان «روز شمار انقلاب» به برنامه افزوده است.
در بخش «روز شمار انقلاب» حسین کاشانی پور، تاریخ نگار و پژوهشگر انقلاب اسلامی هر روز یکی از رخدادها و وقایع روزهای منتهی به انقلاب اسلامی را می گوید.
گفتنی است «سلام صبح بخیر» به تهیه کنندگی زهرا قاعدی و آرمان ستوده و اجرای دکتر محمد نظری و سعید توکلی از شنبه تا پنج شنبه ساعت 6:35 از رادیو ایران پخش می شود

دسترسی سریع
سلام صبح بخیر