سلام صبح بخیر شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:35 به مدت 75

رادیو ایران

سلام صبح بخير

مدیركل مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی در رادیو ایران: حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی 80 درصد رشد داشته است

ناهید حیدری گفت: مستمری بگیرانی که 35 سال حق بیمه دارند و تا پایان اسفند ماه سال 98 نیز حدود یک میلیون و 670 هزار حقوق دریافت کردند، دریافتی امسال شان کمتر 3 میلیون تومان نخواهد بود.

1399/05/12
|
10:35

به گزارش شبکه رادیویی ایران، ناهید حیدری، مدیرکل مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی در برنامه «سلام صبح بخیر» درباره جزئیات افزایش حقوق مستمری بگیران گفت: برنامه متناسب سازی حقوق تمامی گروه های مستمری بگیران اعم از بازنشستگان، بازماندگان و از کار افتادگان در حال انجام است و تا پایان ماه جاری به حسابشان واریز خواهد شد.
وی ادامه داد: محاسبات متناسب سازی حقوق مستمری بگیرانی که طی سال های اخیر دچار افت مستمری شده اند با حفظ و رعایت عدالت بیمه ای و بر اساس میزان مشارکت شان در پرداخت حق بیمه، انجام می شود.
مدیرکل مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی در بخش دیگر صحبت هایش با تاکید بر اینکه میزان دستمزدها 80 درصد رشد داشته است، افزود: تمامی مستمری بگیرانی که 35 سال حق بیمه دارند و تا پایان اسفند ماه سال 98 نیز حدود یک میلیون و 670 هزار حقوق دریافت کردند، دریافتی امسال شان کمتر 3 میلیون تومان نخواهد بود.
برنامه «سلام صبح بخیر» شنبه تا پنج شنبه هر هفته ساعت 6:35 از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
سلام صبح بخیر