سلام صبح بخیر شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:35 به مدت 75

رادیو ایران

سلام صبح بخير

همه وانت بارها کار حمل و نقل بار را انجام نمی دهند

مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران در برنامه «سلام صبح بخیر» گفت: وانت بارها برای دریافت سهمیه خود باید در سامانه وزارت کشور، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و وزارت صمت ثبت نام کنند.

1399/04/05
|
12:32

«کرامت ویس کرمی» مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران در برنامه «سلام صبح بخیر» با بیان اینکه دولت در بحث سهمیه بندی بنزین به دنبال کاهش سهم ناوگان حمل عمومی بار و مسافر نیست، گفت: از ابتدای آبان سال 98 ، بر مبنای مصوبه هیات وزیران، دولت در صدد بود سهمیه ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر نه تنها کاهش نیابد بلکه سهمیه ترمیمی نیز به این حوزه اختصاص داده شود.
وی در بخش دیگر صحبت هایش را به سهمیه وانت بارها اختصاص داد و گفت: از آنجا که همه وانت بارها کار حمل و نقل بار را انجام نمی دهند تنها وانت بارهایی می توانند از این سهمیه استفاده کنند که در سامانه وزارت کشور، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و وزارت صمت ثبت نام کرده باشند.
اطلاعات بیشتر را بشنوید.
برنامه «سلام صبح بخیر» شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 6:35 به تهیه کنندگی زهرا قائدی و آرمان ستوده و اجرای رضا جوادزاده و سعید توکلی از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
سلام صبح بخیر