سلام صبح بخیر شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:35 به مدت 75

رادیو ایران

سلام صبح بخير

کفاشیان برگردد 4 عضو هیات رییسه استعفاء می دهند

صادق درودگر هم چنان مخالف سر سخت علی کفاشیان برای حضور در جمع اعضای هیات رییسه فدراسیون فوتبال و عهده دار شدن سمت سرپرستی فدراسیون فوتبال است.

1399/04/02
|
09:16

به گزارش شبکه رادیویی ایران، صادق درودگر عضو هیات رییسه سازمان لیگ در برنامه "سلام صبح بخیر" رادیو ایران حرف های انتقادی خود علیه علی کفاشیان را تکرار کرد و گفت: فدراسیون فوتبال مدرسه موش ها نیست که این برود و آن یکی بیاید سرپرست فدراسیون شود. سه ماه دیگر انتخابات برگزار می شود و یکی برای 4 سال رییس فدراسیون خواهد شد. فیفا بهاروند را تایید کرده است و این جابجایی های مکرر باعث تمسخر فوتبال ایران در مجامع بین المللی خواهد شد.

عضو هیات رییسه سازمان لیگ در واکنش به این موضوع که علی کفاشیان به تشکیلات مدیریتی فدراسیون فوتبال بازگشته است، گفت: ایشان به فدراسیون باز نگشته است و تنها یک جلسه با طالقانی عضو هییت رییسه برگزار کرده که در خصوص حضورش در فدراسیون تصمیم گیری شود و بدون درخواست و تایید هییت رییسه بازگشت کفاشیان امکانپذیر نیست. تنها اصفهانیان موافق است و 4 عضو دیگر هییت رییسه گفته اند در این صورت استعفا خواهند داد. کفاشیان به عنوان عضو هییت رییسه تنها می تواند به فدراسیون بازگردد ولی به عنوان سرپرست نمی تواند. اگر این اتفاق رقم بخورد با قدرت و با افتخار استعفا خواهم کرد ولی در صورت نایب رییسی ایشان استعفا نخواهم کرد.

دسترسی سریع
سلام صبح بخیر