سلام صبح بخیر شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:35 به مدت 75

رادیو ایران

سلام صبح بخير

پرداختها به محض تایید دولت صورت خواهد گرفت

شمس ، رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در زمینه افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیرانِ تامین اجتماعی ، در زمینه شکایت و گله این قشر نسبت به حقوق ها، در برنامه سلام صبح بخیر رادیو ایران توضیحاتی ارائه داد.

1399/03/25
|
08:33

به گزارش شبکه رادیویی ایران ، شمس رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در برنامه «سلام صبح بخیر رادیو ایران در زمینه افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیرانِ تامین اجتماعی ، در زمینه شکایت و گله این قشر نسبت به حقوق ها، در برنامه سلام صبح بخیر رادیو ایران توضیحاتی ارائه و اظهارداشت: برای افزایش حقوق بازنشستگان در سال99 به دولت ارائه شده و در دستور کار دولت قرار گرفته و به محض تایید دولت پرداختها صورت خواهد گرفت .
وی تصریح کرد: این پرداخت ،اما در مستمری و حقوق پایان خرداد لحاظ نخواهد شد و بعد از این پرداخت، این مابه التفاوت ، صددرصد در تیر ماه پرداخت می شود، اما درصد افزایش حقوق این قشر هنوز مشخص نیست و پس از بررسی دولت و برآورد هزینه ها و ابلاغ به سازمان ِ تانین اجتماعی،نسبت به افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران اقدامات لازم مبذول خواهد شد

دسترسی سریع
سلام صبح بخیر