سلام صبح بخیر شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30 به مدت 85

رادیو ایران

سلام صبح بخير

ریشه کن شدن بیسوادی علاوه بر برنامه ریزی، با انگیزه هم صورت می گیرد

«مهدی نامجو منش» مدیر کل دفتر نظارت ، سنجش و ارزیابی سازمان نهضت سواد آموزی در هفته سوادآموزی در برنامه «سلام صبح بخیر» گفت : اکنون در جمعیت هدف، بالای 95 درصد باسوادی را شاهد هستیم.

1398/10/04
|
11:37

به گزارش شبکه رادیویی ایران؛ «مهدی نامجو منش» مدیر کل دفتر نظارت ، سنجش و ارزیابی سازمان نهضت سواد آموزی در هفته سوادآموزی در برنامه «سلام صبح بخیر» رادیو ایران گفت : امسال چهلمین سال تاسیس سازمان نهضت سوادآموزی است و این سازمان تمام تلاشش را انجام داده تا درصد بیسوادی را به حداقل برساند که در زمینه کاهش بیسوادی خیلی موفق بودیم.
وی در ادامه افزود:اکنون در جمعیت هدف بالای 95 درصد باسوادی را شاهد هستیم و می خواهیم باقیمانده ها را هم با ساز و کارهایی باسواد کنیم.
مدیر کل دفتر نظارت ، سنجش و ارزیابی سازمان نهضت سواد آموزی به مردم تاکید کرد: اگر افرادی هستندکه فرد بیسوادی را می شناسند، علاوه بر معرفی باید در او ایجاد انگیزه کنند تا ما بتوانیم برنامه ریزی برای سوادآموزی را انجام دهیم.
برنامه «سلام صبح بخیر» شنبه تا پنج شنبه هر هفته ساعت 6:35 از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
سلام صبح بخیر