سلام صبح بخیر شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30 به مدت 85

رادیو ایران

سلام صبح بخير

برداشت غیرمستقیم بانک‌ها از حساب ضامنین ممنوع شد

معاون اسبق بانک مرکزی در گفت و گو با رادیو ایران گفت: دیوان عدالت اداری، با حذف مطالبات غیر مستقیم، اجازه برداشت مطالباتی را که فرد در آن تعهدی نداشته، از بانک‌ها و موسسات اعتباری گرفته است.

1398/05/15
|
13:37

به گزارش شبکه رادیویی ایران، حیدر مستخدمین حسینی معاون اسبق بانک مرکزی در گفت و گو با برنامه «سلام صبح بخیر» درباره ممنوعیت برداشت مطالبات غیر مستقیم از حساب ضامنین گفت: ممنوعیت برداشت مطالبات غیر مستقیم از حساب ضامنین بدان معنا نیست که ضامن در اخذ تسهیلات بانکی مسئولیتی ندارد بلکه در این طرح بانک ها تنها موظف به برداشت مطالباتی هستند که فرد ضامن از آن آگاهی دارد.
وی در ادامه با بیان اینکه بانک مرکزی این طرح را در سال 94 به تصویب رساند، افزود: دیوان عدالت اداری، با حذف مطالبات غیر مستقیم، اجازه برداشت مطالبات غیر مستقیم را از بانک‌ها و موسسات اعتباری گرفته است.
برنامه سلام صبح بخیر شنبه تا پنج شنبه هر هفته 6:35 از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
سلام صبح بخیر