سلام صبح بخیر شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30 به مدت 85

رادیو ایران

سلام صبح بخير

به تمامی خودروهای صفر کارت سوخت داده خواهد شد

مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران در گفت و گو با رادیو ایران گفت: کسانی که کارت سوخت خود را گم کرده اند، می توانند با مراجعه به دفاتر پلیس + 10 اقدامات لازم را جهت صدور کارت المثنی انجام دهند.

1398/05/09
|
13:18

به گزارش شبکه رادیویی ایران، مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران در گفت و گو با برنامه سلام صبح بخیر گفت: شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران پیرو توصیه های پیشین خود، همچنان از هموطنان می خواهد از 20 مرداد کارت سوخت خود را مورد استفاده قرار دهند.
وکیل زاده در ادامه در پاسخ به این پرسش که اگر کسی به هر دلیل کارت خود را گم کرده چه تکلیفی خواهد داشت، افزود: کسانی که کارت خود را گم کرده اند و تاکنون هیچ اقدامی را برای دریافت کارت خود انجام نداده اند، می توانند با مراجعه به دفاتر پلیس به اضافه 10 اقدامات لازم را جهت صدور کارت المثنی انجام دهند.
برنامه سلام صبح بخیر شنبه تا پنج شنبه هر هفته ساعت 6:35 از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
سلام صبح بخیر