سلام صبح بخیر شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30 به مدت 85

رادیو ایران

سلام صبح بخير

در گام دوم انقلاب به دنبال توانمندسازی جوانان هستیم

رییس مرکز آموزش مدیریت های دولتی وابسته به سازمان اداره استخدامی کشور در برنامه سلام صبح بخیر رادیو ایران گفت: هدفمان توسعه و ترویج علم بر پایه تشویق جوانان است

1398/04/18
|
15:25

به گزارش شبکه رادیویی ایران، دکتر زهرا احمدی پور رییس مرکز آموزش مدیریت های دولتی وابسته به سازمان اداره استخدامی کشور در گفت و گو با برنامه سلام صبح بخیر گفت: مرکز آموزش مدیریت های دولتی، وابسته به سازمان اداره استخدامی کشور در طول عمر 50 ساله خود همواره در جهت تربیت مدیران و آموزش فنون اداری گام های موثری را برداشته است.
دکتر زهرا احمدی پور در ادامه به موفقیت های مرکز طی این سالیان اشاره کرد و افزود: مرکز آموزش مدیریت های دولتی، در فاصله سال های 67 تا 81 با برگزاری همایش های مختلف برای توانمندسازی مدیران و انتشار 200 جلد کتاب در حوزه تشکیل بانک مدیران، توسعه منابع انسانی، و گسترش منابع مالی سیاست های خود را توسعه داده است.
برنامه سلام صبح بخیر شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 6:35 از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
سلام صبح بخیر