سلام صبح بخیر شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30 به مدت 85

رادیو ایران

سلام صبح بخير

اقتصاد ایران باید به سمت صادرات رود

دکتر " امین دُر" کارشناس تولید گفت: با احیای کارگروه های تخصصی راکد مانده دولت قبل، کمک به محصولات صادرات محور ، احیای دیپلماسی اقتصادی و تخصیص ارز دولتی هوشمند می توان مشکلات کشور را تا حدودی کاهش داد.

1398/03/12
|
11:22

دکتر "امین دُر" کارشناس تولید و کارآفرین در حوزه رونق تولید در گفت و گو با برنامه سلام صبح بخیر با بیان اینکه بازی کاسبان تحریم مشکل مهم جامعه امروز ایران است، گفت: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری تحریم ها اثر کمی بر کشور می گذارند و بیشتر مشکلات ناشی از مسائل داخلی است.
وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ایران باید به سمت صادرات پیش رود، گفت: برای حل مشکلات کشور راهکارهای کوتاه مدتی وجود دارد. احیای کارگروه های تخصصی راکد مانده دولت قبل تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت، کمک به محصولات صادرات محور نظیر فرش، خاوریار، زعفران، احیای جایزه صادرات و بازارهای سنتی و احیای دیپلماسی اقتصادی، تخصیص ارز دولتی هوشمند از جمله این موارد است
برنامه سلام صبح بخیر شنبه تا پنج شنبه هر هفته از رادیو ایران پخش می شود.
در ادامه می شنوید.

دسترسی سریع
سلام صبح بخیر