سلام صبح بخیر شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30 به مدت 85

رادیو ایران

سلام صبح بخير

واگذاری قیمت گذاری خودرو به دولت کاری اشتباه است

عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس در گفت و گو با رادیو ایران گفت: واگذاری مسئولیت قیمت گذاری خودرو بر دولت می تواند در تعارض با منافع ملی کشور باشد.

1398/02/17
|
13:35

حمیده زرآبادی عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس در گفت و گو با برنامه سلام صبح بخیر رادیو ایران به وضعیت بازار خودرو و نحوه قیمت گذاری آن اشاره کرد و گفت: وظیفه قیمت گذاری خودرو در گذشته بر عهده شورای رقابت بود این شورا از آن جهت که متشکل از ارگان و نهادهای مختلف بود در بحث خودرو قیمت های مناسب تری را به تصویب می رساند.
وی در ادامه افزود: امروز مسئولیت قیمت گذاری خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده است، از آنجا که دولت سهمی در خودروسازی دارد این اقدام می تواند در تعارض با منافع ملی کشور باشد.
برنامه سلام صبح بخیر شنبه تا پنجشنبه ساعت 6:35 از رادیو ایران پخش می شود.
این گفت و گو را در ادامه باهم می شنویم.

دسترسی سریع
سلام صبح بخیر