سلام صبح بخیر شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30 به مدت 85

رادیو ایران

سلام صبح بخير

اجباری شدن استفاده از دستگاه های کارتخوان در مطب پزشکان

دکتر جهانگیری معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی در برنامه سلام صبح بخیر رادیو ایران درباره پرداخت مالیات جامعه پزشکی گفت : اینکه اعلام می شود جامعه پزشکی فرار مالیاتی دارد به این قشر هجمه وارد می کند.

1397/11/02
|
11:10

به گزارش شبکه رادیویی ایران؛ دکتر جهانگیری معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی در برنامه سلام صبح بخیر رادیو ایران درباره پرداخت مالیات جامعه پزشکی گفت : سازمان امور مالیاتی اعلام کرده منظم ترین اقشار کشور جامعه پزشکی بوده اند.
وی در ادامه با بیان اینکه اعلام می شود جامعه پزشکی فرار مالیاتی دارد به این قشر هجمه وارد می کند، تصریح کرد : مردم همه بیمه دارند و طرف قرارداد با بیمه هستند و از مجاری مختلف می توان درآمد پزشکان را احصاء کرد و بررسی کرد.
دکتر جهانگیری همچنین افزود : واقعیت این است که احترام به دغدغه مردم ارزشمند است و اگر قانونی ابلاغ شود باید رعایت شود و نباید جو عمومی را متشنج کرد و ما هم اعلام کرده ایم که استفاده از دستگاه های کارت خوان در مطب ها اجباری شده است.
برنامه سلام صبح بخیر شنبه تا پنجشنبه با اجرای سعید توکلی و تهیه کنندگی آرمان ستوده ساعت 6:35 از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
سلام صبح بخیر