سلام صبح بخیر شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30 به مدت 85

رادیو ایران

سلام صبح بخير

پرداخت قبض گاز مشترکان گنابادی به همت اداره گاز این شهرستان

نجاتی رییس اداره گاز گناباد در گفت و گو با رادیو ایران گفت.

1397/09/13
|
06:59

به گزارش شبکه رادیویی ایران، نجاتی رییس اداره گاز گناباد در گفت و گو با برنامه «سلام صبح بخیر» به اقدام شرکت گاز شهرستان گناباد نسبت به پرداخت قبض گار مشترکان این شهرستان با کمک همشهری های گنابادی اشاره کرد و با بیان اینکه فرهنگ کمک به مستمندان و افراد بی بضاعت در بین تمام کارکنان شرکت گاز گناباد همواره بوده است، گفت: با آنکه علاقمند به رسانه ای شدن این موضوع نداشتیم اما این اتفاق بر خلاف میل مان رخ داد.
وی ادامه داد: از آنجا که بسیاری از پروژه هایمان بواسطه پرداخت قبوض انجام می گردد ، در میان مشترکان، هستند کسانی که خودشان نسب به پرداخت آن احساس مسئولیت می کنند اما توان مالی ندارند، من به کمک و همراهی همکاران در صدد برآمده ایم هزینه های گاز آنها را پرداخت نماییم.

دسترسی سریع
سلام صبح بخیر