سلام صبح بخیر شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30 به مدت 85

رادیو ایران

سلام صبح بخير

90 هزار واحد صنعتی در کشور داریم

دکتر شهبازی رئیس سازمان بسیج مهندسین صنعتی کشور در برنامه سلام صبح بخیر

1397/09/07
|
10:36

به گزارش شبکه رادیویی ایران؛ دکتر شهبازی رئیس سازمان بسیج مهندسین صنعتی کشور در برنامه سلام صبح بخیر رادیو ایران درباره ماموریت های تخصصی این سازمان گفت : 22 قشر تخصصی در بسیج مستضعفین داریم و هر قشر قرار است سرمایه اجتماعی مخاطب خود را وارد میدان کند
وی در ادامه افزود : در حوزه صنعت هم بسیج با این طراحی می خواهد دانش، مهارت، تکنیک و ابزار و تجهیزات را شناسایی و آن را در راستای توسعه سازماندهی کند.
رئیس سازمان بسیج مهندسین صنعتی کشور همچنین گفت : حدود 5 میلیون دانشجو در سراسر کشور و 90 هزار واحد صنعتی در کشور داریم .
و/م

دسترسی سریع
سلام صبح بخیر