سلام صبح بخیر شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30 به مدت 85

رادیو ایران

سلام صبح بخير

خدمت رسانی هر چه صادقانه تر باشد، کارآمدی نظام بیشتر می شود

جانشین سازمان بسیج سازندگی در گفت و گو با رادیو ایران گفت

1397/08/30
|
10:45

به گزارش شبکه رادیویی ایران؛ دکتر محمد زهرایی جانشین سازمان بسیج سازندگی در گفت و گو با برنامه «سلام صبح بخیر» درباره اولویت های بسیج سازندگی گفت: بسیج سازندگی در راستای ماموریت های گرفته شده از سازمان بسیج مستضعفین به دنبال خدمت رسانی هر چه بیشتر به مردم است. هر چقدر به مردم خدمت صادقانه و بی منت بیشتر ارائه دهیم کارآمدی و عمق نظام نیز بیشتر می شود.
وی در ادامه با بیان اینکه خدمت رسانی و محرومیت زدایی جز اولویت های سازمان بسیج سازندگی است؛ افزود: در حال حاضر سازمان بسیج سازندگی با داشتن 10 هزار گروه های جهادی متخصص داوطلب، اعم از جامعه پزشکی، هنرمندان، دانشجویان، مهندسان بدون دریافت هزینه ای مشغول خدمت رسانی به مردم در سراسر کشور هستند. از جمله وظائف ما ساماندهی و شناسه دار کردن آنان، بررسی عملکرد و ایجاد پیوند گروه های جهادی با خیرین است.

دسترسی سریع
سلام صبح بخیر