سلام صبح بخیر شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30 به مدت 85

رادیو ایران

سلام صبح بخير

اول آذرماه بسته حمایتی دولت به صورت نقدی به حساب بازنشستگان واریز می شود

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بسته حمایتی دولت جهت حمایت از اقشار کم در آمد جامعه با حقوق دریافتی حداکثر 3 میلیون تومان ترتیب داده شده است.

1397/08/28
|
13:13

به گزارش شبکه رادیویی ایران؛ میدری معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت و گو با برنامه «سلام صبح بخیر» به جزئیات بسته حمایتی دولت و نحوه توزیع آن پرداخت و در این باره گفت: دولت در آبان ماه سال جاری با تنظیم آیین نامه ای دستگاه ها را موظف کرد در فاصله زمانی مختلف و به نوبت به گروه و قشرهای مردم بسته های حمایتی ارائه دهد.
وی در ادامه با بیان اینکه دولت در اولین مرحله خود به 3 میلیون و یکصد خانواده بسته های حمایتی ارائه کرده است؛ افزود: این گروه که شامل مددجویان حمایتی هستند و 20 آبان نیز مبلغ مورد نظر به صورت غیر نقدی پرداخت شده، می توانند با مراجعه فروشگاه های مخصوص کالاهای خود را با قیمت مناسب خریداری کنند.
میدری معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخش دیگر سخنانش را به بازنشستگان اختصاص داد و گفت: دولت در صدد است؛ پنج شنبه این هفته اول آذرماه به بازنشستگان کشوری و لشکری و صندوق فولاد با دریافتی کمتر از 3 میلیون تومان، بسته حمایتی ارائه کند و این بسته به صورت نقدی به حسابشان واریز می شود.

دسترسی سریع
سلام صبح بخیر