سلام صبح بخیر شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30 به مدت 85

رادیو ایران

سلام صبح بخير

پدافند غیر عامل ایران به لحاظ سابقه قدمت، قدری جوان است

جانشین سازمان پدافند غیرعامل در گفت و گو با رادیو ایران گفت: پدافند غیر عامل در واقع به دنبال حفاظت از جان مردم است در حادثه پلاسکو اگر به بحث پدافند غیر عامل توجه بیشتر می شد این همه خسارات به بار نمی آمد.

1397/08/15
|
14:49

دکتر علی اصغر زارعی جانشین سازمان پدافند غیرعامل در گفت و گو با برنامه سلام صبح بخیر درباره اهمیت پدافند غیر عامل گفت: در دنیای امروز کشورمان با تهدیدات طبیعی و غیر طبیعی فراوانی روبرو است، از سیل، زلزله، طوفان تا توسعه صنعتی و وقوع جنگ. در چنین شرایطی یکی از وظائف مهم مردم، دولت ها، دستگاه ها آمادگی در برابر این تهدیدات است
وی در ادامه با بیان اینکه پدافند غیر عامل برای مقابله با این تهدیدات نظامی دارای نیروهایی است؛ افزود: در کشورمان ارتش و سپاه دو نیروهای نظامی هستند که بواسطه سلاح از کشور دفاع می کنند. پدافند غیر عامل که برای افراد و نهادهای غیر نظامی ترتیب داده شده مبارزه ای بدون سلاح است.
جانشین پدافند غیر عامل در بخش دیگر یادآور شد: پدافند غیر عامل در کشورمان قدری به لحاظ عمر خود بسیار جوان است این در حالی است در دیگر کشورها این اقدامات به شکل جدی تر و پیشرفته تر در حال انجام است.

دسترسی سریع
سلام صبح بخیر